Voor facily LAW advocatuur staat voorop dat rechtsbijstand, in welke vorm dan ook, betaalbaar moet blijven zonder dat het afbreuk doet aan de kwaliteit. Om die reden hanteren wij een tarief dat fair is voor onze klanten en voor ons als kantoor.

Transparante tarieven voorkomen verrassingen achteraf

facily LAW advocatuur werkt over het algemeen op uurtarief. Wij hanteren geen kantoorkosten*. De klanten van facily LAW advocatuur weten dus altijd welk tarief zij per uur betalen. Voorafgaand aan de opdracht wordt zo goed als mogelijk een inschatting gemaakt over de kosten. Natuurlijk is het heel moeilijk met zekerheid te zeggen wat de kosten zouden kunnen worden en kunnen er afwijkingen optreden. Maar daar worden onze klanten te allen tijde vooraf en tijdig over geïnformeerd.

Er zijn ook opdrachten waar een vaste prijs, een zogenaamde fixed price, af te spreken is. Op basis van de wensen van de klant en de specifieke kenmerken van de opdracht bespreken wij vooraf de fixed price, zodat de klant volledige zekerheid heeft over de kosten. En hebben wij meer tijd nodig dan verwacht? Dan is dat ons risico!

* Kosten – zoals uittreksels uit registers, deurwaarderskosten, griffierechten, reiskosten en dergelijke – worden volledig doorberekend.

Servicepakketten van facily LAW

Voor onze zakelijke klanten hebben wij zeer interessante servicepakketten. In deze servicepakketten delen wij onder meer ook standaardcontracten. Neem contact met ons op voor meer informatie over de tarieven en de voorwaarden.

Let op! U verlaat de site facily LAW advocatuur! X Doorgaan